maandag 1 januari 2018

Twee voor thee - een Striprecensie


Het is ergens eind 19e eeuw. De nestor van de familie Voorzichtig ligt op zijn sterfbed. Heel zijn leven heeft hij geweid aan het opbouwen van zijn thee-imperium. En met succes want de hoge kwaliteit van de Voorzichtig thee kan zich zeker meten met die van Van Nelle en Douwe Egberts. Maar het einde van de Voorzichtig dynastie lijkt in zicht. Zijn zoons zijn te oud en er zijn alleen maar kleindochters. Aan wie moet hij het stokje nu over dragen? Maar och ja, kleinzoon Bernard is er ook nog. Maar, de jonge spruit heeft geen enkele belangstelling in de firma Voorzichtig, hij speelt liever een potje tennis.


Als er geknoeid is met de kwaliteit van de Voorzichtig thee, laat hij zich over halen naar Assam, dat toen nog deel uit maakte van Brits-Indië, te gaan om uit te zoeken wie er achter zit. Als hij in zijn missie slaagt erft hij het thee-imperium, maar als hij faalt dan erft neef Andries ze zaak. Laat zich raden dat deze neef alles in het werk stelt om te voorkomen dat Bernard achter de waarheid komt. Een eitje aangezien Bernard nogal naïef is, ware het niet dat hij op zijn reis vergezeld zou zijn geweest van een butler die overal een oplossing voor weet.


Het is een typisch Martin Lodewijk verhaal met veel humor en grappige situaties. De illustraties van Daan Jippes zijn prachtig gedetailleerd en zitten vol met leuke stereotypen. Zo is er de Duitse Uber Alles die graag Bernards butler had willen worden. Voorzichtig senior is met zijn lange witte baard al 7 jaar bezig het loodje te leggen. De typisch volgevreten boekhouder Andries, die geen methode schuwt om de erfenis binnen te hengelen. Er zit een typische aristocratische dame in. Bernard is natuurlijk een typische adolescent. En dan is er ook nog de butler die een typische bediende is.


De eerste druk van dit album stamt uit 1973. In 1981 is hij heruitgegeven in de Auteur reeks en in 2001 is hij voor een derde maal uit gegeven ter gelegenheid van het feit dat Daan Jippes de Stripschapprijs kreeg voor zijn werk voor Disney.

Bij mijn weten is dit het enige album wat Lodewijk en Jippes samen maakten. Jammer want ze vullen elkaar goed aan. Jippes versterkt met zijn tekeningen de humor van Lodewijk en vieze versa.

Daan Jippes op de comiclopedia
Martin Lodewijk op de comiclopedia
Martin Lodewijk op wikipedia
Daan Jippes op wikipedia